SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Poslední rozloučení s PaeDr. Alenou Hlavinovou

S lítostí si Vám dovolujeme oznámit, že dne 3. 7. 2018 nás navždy opustila PaeDr. Alena Hlavinová, ředitelka Střední zahradnické školy Ostrava.

Poslední rozloučení se uskuteční ve středu 11. 7. 2018 ve 14:00 ve velké obřadní síní Slezského krematoria v Ostravě.

Rodině a blízkým zesnulé si dovolujeme vyjádřit naši upřímnou soustrast.

zpět
PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY