SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Odborné školení způsobilosti POR 2018

Na základě zájmu a potřeb našich zákazníků v důsledku kontrol dodržování zákonných opatření a nových legislativních předpisů zasíláme informace o možnosti účasti na školícím kurzu pro získání či prodloužení

OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ
S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

I. STUPEŇ – základní kurz – 05300-0017
20. 11. 2018
Školení probíhá jako jednodenní seminář a je nutné absolvovat v celé délce 12 vyučovacích hodin.
Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky pod dohledem držitele II. nebo III. stupně. Tato osoba nemůže s přípravky nakládat nebo nakupovat samostatně, tj. bez uvedeného dohledu osoby s vyšším stupněm osvědčení. Osobami s osvědčením I. stupně rozumíme zejména obsluhu zařízení pro aplikaci přípravků apod. Doba platnosti nově pouze 3 roky.

I. STUPEŇ – doplňující kurz - 05300-0018
20. 11. 2018
Školení probíhá jako jednodenní seminář a je nutné pro obnovení oprávnění odborné způsobilosti I. stupně absolvovat v délce 8 vyučovacích hodin (+ 4 hodiny navíc bezplatný bonus)
Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky pod dohledem držitele II. nebo III. stupně. Tato osoba nemůže s přípravky nakládat samostatně, tj. bez uvedeného dohledu osoby s vyšším stupněm osvědčení. Osobami s osvědčením I. stupně rozumíme zejména obsluhu zařízení pro aplikaci přípravků apod. Doba platnosti nově pouze 3 roky.
POZOR – účastník musí mít v době konání kurzu ještě platné osvědčení I. stupně

II.STUPEŇ – základní kurz - 05300-0019
21. – 22. 11. 2018
Školení probíhá jako dvoudenní seminář pro získání prodloužení oprávnění odborné způsobilosti pro práci s přípravky na ochranu rostlin v délce 15 vyučovacích hodin.
Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností používají a nakupují přípravky na ochranu rostlin. Zajišťují, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně. Držitel osvědčení II. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení I. stupně. Osobami s osvědčením II. stupně rozumíme zejména pracovníky v pozici agronoma, vedoucí pracovník údržby zeleně, správce hřiště apod. Doba platnosti osvědčení je 5 let a vydává je ÚKZUZ. Podmínkou je absolvování kurzu a úspěšné písemné ověření znalostí.

II. STUPEŇ – doplňující kurz - 05300-0020
21. – 22. 11. 2018
Školení probíhá jako dvoudenní seminář pro získání prodloužení oprávnění odborné způsobilosti pro práci s přípravky na ochranu rostlin v délce 8 vyučovacích hodin (+7 hodin navíc bezplatný bonus).
Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností používají a nakupují přípravky na ochranu rostlin. Zajišťují, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně. Držitel osvědčení II. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení I. stupně. Osobami s osvědčením II. stupně rozumíme zejména pracovníky v pozici agronoma, vedoucí pracovník údržby zeleně, správce hřiště apod. Doba platnosti osvědčení je 5 let a vydává je ÚKZUZ po předložení dokladu o absolvování kurzu.
POZOR – účastník musí mít v době konání kurzu platné osvědčení II. stupně.

III. STUPEŇ – doplňující kurz - 05300-0021
21. – 22. 11. 2018
Školení probíhá jako dvoudenní seminář pro získání prodloužení oprávnění odborné způsobilosti pro práci s přípravky na ochranu rostlin v délce 8 vyučovacích hodin (+ 7 hodin bezplatný bonus).
Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností zajišťují poradenství a prodej přípravků na ochranu rostlin, přípravky používají nebo nakupují. Zajišťují, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně. Osobami s osvědčením III. stupně rozumíme zejména pracovníky
v pozici poradce, prodejce, agronoma, vedoucí pracovník údržby zeleně, správce hřiště apod. Doba platnosti osvědčení je 5 let a vydává je ÚKZUZ. Podmínkou je úspěšné písemné ověření znalostí.
POZOR – účastník musí mít v době konání kurzu ještě platné osvědčení III. stupně.

Všechny kurzy školení probíhají u akreditovaného pracoviště AGRO CS a. s. Říkov 265, 552 03 Říkov. Kurzovné bude uhrazeno před zahájením kurzu.

Občerstvení zajištěno.

Jakékoli dotazy k přihláškám, průběhu školení směřujte prosím: Administrace kurzů: Pavlína Petrová – 491 457 224 petrova@agrocs.cz

Odborní poradci:
Ing. Jan Růžička – 604 941 208 ruzicka@agrocs.cz
Ing. Jiří Valtera – 603 812 952 valtera@agrocs.cz

AGRO CS a.s.
Říkov 265,
552 03 Česká Skalice
IČ: 64829413
DIČ: CZ64829413

Přihlášku najdete v příloze na konci stránky.

zpět


Přílohy:
Přihláška na školení odborné způsobilosti POR 2018 (1 MB)


PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY