SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Akce VÚKOZ Průhonice, Dendrologické zahrady

       AKCE VÚKOZ Průhonice

       v Dendrologické zahradě

 

VČELY A KVĚTY 2. část  (léto, podletí a podzim) 25. 8. 2017

Kurz je zaměřen na seznámení s výživou a vývojem včelstev ve vztahu k aktuálnímu ročnímu období (léto, podletí a podzim), zdrojům včelí pastvy a vnějším vlivům.
Kurz je připraven ve spolupráci se  Spolkem pro rozvoj včelařství MÁJA www.majabee.cz. Určen je především zahradním architektům, zahradníkům, zahrádkářům a včelařům.
Lektor: RNDr. Václav Švamberk, autor knih VČELÍ PASTVA a PROSTŘEDÍ A VČELY a dalších odborných titulů
Místo konání: Dendrologická zahrada a její Návštěvnické centrum, Za Dálnicí 146
http://dendrologickazahrada.cz/vcely-a-kvety-2-cast-25-8-2017

 

VŘESY A VŘESOVCE 22. 9. 2017 

Seminář zaměřený vřesům, vřesovcům a ostatním vřesovištním rostlinám. Je určený všem zahradníkům, správcům zeleně, projektantům, pedagogům i studentům odborných škol ale také všem zájemcům o vřesovištní rostliny.
Lektor: ing. Štěpán Karlík
Místo konání: Dendrologická zahrada a její Návštěvnické centrum, Za Dálnicí 146
http://dendrologickazahrada.cz/vresy-a-vresovce-22-9-2017

 

OVOCE A ZELENINA PRO ZDRAVÍ A KRÁSU 21. 10. 2017

Naše zelenina a luštěniny pro zdraví a krásu (charakteristika rostlin: jejich původ, habitus, morfologie využívané části, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, případně využití v kosmetice, zajímavosti atd.).
Naše a subtropické ovoce (charakteristika rostlin: jejich původ, vzhled, popis morfologicky využitelné části, obsahové látky, zpracování, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu, zajímavosti atd.)
Při vzdělávací akci budou využity četné autorkou připravené elektronické podpory a skripta s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.
lektorka: doc. RNDr. Jitka Málková
Místo konání: Dendrologická zahrada a její Návštěvnické centrum, Za Dálnicí 146
http://dendrologickazahrada.cz/ovoce-a-zelenina-pro-zdravi-a-krasu-21-10-2017

 

JABLONĚ A SAKURY - SDÍLENÍ PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ 27. 10. 2017

Sbírky okrasných jabloní a sakur v se řadí k našim nejobsáhlejším. Seminář proto bude zaměřený na představení a zhodnocení sortimentu u nás pěstovaných okrasných jabloní a japonských třešní. Proměnlivost jednotlivých druhů a odrůd, zkušenosti s jejich pěstováním a nejčastější choroby a škůdci.
Lektor:  Ing. Zdeněk Kiesenbauer
Místo konání: Dendrologická zahrada a její Návštěvnické centrum, Za Dálnicí 146
http://dendrologickazahrada.cz/jablone-a-sakury-27-10-2017

 

POZNÁVÁNÍ STROMŮ A KEŘŮ V ZIMĚ 23. - 24. 11. 2017

Kurz bude zaměřen na poznávání nejčastěji pěstovaných okrasných i našich domácích druhů stromů a keřů v bezlistém stavu podle letorostů, pupenů, tvarů koruny, kůry či borky. Kurz bude probíhat v živých sbírkách a v přednáškovém sále Dendrologické zahrady .Cena zahrnuje 10 hodin vzdělávání pod pedagogickým vedením, vstup do parku, zázemí ve vytápěném Návštěvnickém centru, teplé nápoje, základní pomůcky (poznámkový blok, psací potřeby...)
Lektor: Ing. Zdeněk Blahník
Místo konání: Dendrologická zahrada a její Návštěvnické centrum, Za Dálnicí 146
http://dendrologickazahrada.cz/poznavani-stromu-a-keru-v-zime-23-11-2017

Zdeněk Kiesenbauer

605 205 982

 

zpět
PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2017 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY