SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1.1. Kdo jsme

Svaz květinářů a floristů ČR sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, ostatní zájemce o tuto problematiku.

Založen byl v roce 1991, jako občanské sdružení podle zákona 83/90 Sb. Od roku 2007 pracuje ve dvou samostatných sekcích - květinářské a floristické. Je kolektivním členem Agrární komory ČR. V rámci její působnosti reprezentuje své členy ve vztazích ke státní správě a ostatním odborným svazům. Hájí jejich zájmy. Je řádným členem mezinárodní organizace pěstitelů  AIPH (International Association of Horticultural Producers) a evropské organizace profesionálních floristických svazů  FLORINT.

Hlavní cíle:

posílení cechovní sounáležitosti
neustálý růst odbornosti 
spolupráce na vytváření legislativy                                                         
             - propagace oboru
zajišťování podkladů pro státní správu 
hájení zájmů členů - maximální informovanost     

 

Program činnosti:

vzdělávací akce 
semináře, školení
tématické zájezdy
výstavy
odborné soutěže 
kontakt se zahraničními partnery
spolupráce s odbornými školami
vydávání informativního zpravodaje     
              PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY