SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Workshop a výstava Umění se rozloučit - Smutečný obřad tak trochu jinak

Svaz květinářů a floristů ČR připravuje pro své členy a další floristy ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem, společnostmi Florasis spol. s r. o.,  Vonekl, s.r.o.,  Henri Design s.r.o. a Parteo, s.r.o. workshop s následnou výstavou na téma smuteční floristiky.

Původcem myšlenky a odborným garantem workshopu  pod názvem „Umění se rozloučit“ je místopředsedkyně SKF ČR pro floristickou sekci Klára Franc Vavříková. Worskshop, který bude řešit pět stylů smutečního obřadu, se uskuteční 2. 11. na výstavišti v Lysé nad Labem, bude zároveň přípravou na 1. ročník veletrhu Poslední cesta (http://www.vll.cz/veletrh-290), který se uskuteční ve dnech 3. a 4. 11. a představí komplexní nabídku výzdoby a služeb spojených se smutečním obřadem při loučení se zesnulým.

Členové SKF ČR budou mít možnost účastnit se workshopu za poplatek ve výši 800 Kč a floristé, kteří nejsou členy SKF ČR za 2300 Kč.
Studenti a pedagogové členských škol, kteří budou mít na workshopu vyhrazený omezený počet míst, se mohou přihlásit na workshop bezplatně.

Přihlášku na workshop najdete na konci stránky.

V případě dotazů pište na adresu svaz.skf@seznam.cz, nebo volejte na číslo 777 182 381.PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY