SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Výsledky floristické soutěže "Jaro všemi smysly"

Výsledky soutěže jsou následovné:

V kategorii JUNIOR:
1. místo Marie Krupová, Střední zahradnická škola Ostrava
2. místo Filip Bracek, Střední Zahradnická škola Rajhrad
3. místo Mikuláš Drobný, Střední zahradnická škola Ostrava

V kategorii SENIOR:
1. místo Eva Hrbková, Květiny Rudolf Hrbek, Rosice u Brna
2. místo Jiří Gregor, Květiny Rudolf Hrbek, Rosice u Brna
3. místo Adéla Murínová, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

V příloze najdete výsledkovou listinu soutěže.

 

 

Svaz květinářů a floristů ČR Vás zve k účasti na tradiční floristické soutěži na jarní etapě Mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu Flora Olomouc 2015 pod názvem JARO VŠEMI SMYSLY, která se uskuteční ve středu 22. dubna 2015 v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc.

Soutěžní úkol pro kategorii junior je Kytice pro zrakově postiženého, zajímavá pro obdarovaného svou vůní a zajímavou texturou pro hmat. V Kategorii senior mají soutěžící za úkol vytvořit Sesazovanou nádobu z jarních květin s hmatově zajímavou úpravou.

Téma soutěže jsme vybrali v souvislostí s instalací Florálních objektů pro zrakově postižené na výstavě "Neviditelná Olomouc", které připravujeme pro návštěvníky výstavy ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity a s podporou Ministerstva Zemědělství.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PŘIHLÁŠEK!

Přihlašovat se můžete ještě do  16. 4.  2015 písemně na adrese Výstaviště Flora Olomouc, a.s., odd. zahradnických výstav, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc nebo na e-mail vyhlidalova@flora-ol.cz

V příloze na konci stránky najdete propozice soutěže spolu s přihláškou.PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY