SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Mendelova univerzita v Brně připravila zajímavá podujetí k oslavě 190. výročí narození G.J. Mendela.

V pátek 20.7. 2012 uplynulo 190 let od narození otce genetiky, meteorologa, včelaře, ekonoma a opata Augustiniánského kláštera v Brně Gregora Johanna Mendela.

Mendelova univerzita v Brně, nejstarší vysoké zemědělské učení v Českých zemích, se hrdě hlásí k jeho vědeckému odkazu a snaží se ho dále rozvíjet. Univerzita připravila nejen pro rok 2012, ale i pro léta příští řadu akcí věnovaných k poctě svého patrona, více informací naleznete v oficiální tiskové zprávě na: http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_verejnost_media/tiskove-zpravy?clanek=4341;lang=cz
Zahradnická fakulta MENDELU se rovněž připojila k oslavám a v tento významný den zpřístupnila veřejnosti výstavu pod širým nebem "Mendelova cesta". Celkem 9 zastavení provede návštěvníky fakultním kampusem a neotřelým způsobem představí zajímavé momenty ze života G. J. Mendela nebo je seznámí s vybranými genetickými principy či zákonitostmi. Expozice byla vytvořena a zrealizována kolektivem studentů a pedagogů Zahradnické fakulty MENDELU v rámci výuky předmětů Workshop II a Floristika a bude přístupná do konce vegetačního období roku 2012.
Krátkou reportáž nejen z naší Akademické zahrady naleznete na stránkách ČT v pořadu Události v regionech na: http://www.ceskatelevize. cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381990720-udalosti-v-regionech/obsah/211624-brno-si-pripomina-190-let-od-narozeni-zakladatele-genetiky-gregora-johanna-mendela/

Další významnou akcí bude výstava v Národním zemědělském muzeu ve Valticích

Národní zemědělské muzeum Valtice ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně pořádá výstavu s názvem „100. výročí založení Mendelea“. Výstava bude probíhat od 13.9. do 2.11. 2012 a návštěvníky seznámí s historií jednoho z nejstarších šlechtitelských pracovišť svého druhu ve střední Evropě.

Na založení Mendelea v Lednici na Moravě se roku 1912 podílel i světově známý vědec a jeden ze znovuobjevitelů Mendlových zákonů dědičnosti, vídeňský profesor Erich Tschermak von Seysenegg. Tato výzkumná instituce se významným způsobem podílela na rozvoji šlechtitelství v českých zemích a vzešly z ní mnohé odrůdy zeleniny a polních plodin. Jméno dostala po zakladateli genetiky G.J. Mendelovi, a proto bude součástí výstavy také malá expozice o tomto vědci, jehož 190. výročí narození si letos svět připomíná. Zpestřením budou také interaktivní prvky z prostředí moderní genetiky. K vidění budou například dobové fotografie, historické i moderní přístroje, originály děl známých vědců a mnoho dalších zajímavých exponátů.



PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY