SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

MENDELU informuje
Vážení kolegové příznivci historie, před několika lety jsme
v kolektivu autorů natočili dva dokumentární filmy -
o profesoru Scholzovi a o profesoru Frimmelovi,
významných osobnostech československého zahradnictví
a Mendelovy univerzity v Brně.
V posledních dnech jsme péčí Ing. L. Rygla, hlavního
kinematografika, filmy upravili a zpřístupnili na internetu
pro potřeby široké veřejnosti.
Dovoluji si Vám zaslat aktivní odkazy na tyto filmy:
 
Film o profesoru F. Frimmelovi
Odkaz: http://youtu.be/3CAR_IaPryM
 
 
Film o profesoru J. Scholzovi: 
Odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=EA4jiglUD0o 

Zároveň si Vás dovoluji upozornit na projekt "Internetová
encyklopedie dějin Brna", který má za cíl vytvořit široce
orientovanou encyklopedií poznatků z různých oborů,
týkajících se města Brna.

Mimo jiné se zabývá také osobnostmi, spojenými s Brnem.
Odkaz: http://encyklopedie.brna.cz
 
Encyklopedie je otevřená pro všechny donory informací, proto se v
současnosti snažíme vložit také informace o dvou výše zmíněných
osobnostech. Snažíme se tímto poděkovat pánům profesorům
za to, co vykonali pro zahradnictví i Alma mater.
 
Odkaz k heslu "profesor F. Frimmel" je již hotov, můžete si ho
prohlédnout na adrese: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti
<http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=6521>
&load=6521

Odkaz k heslu "profesor J. Scholz" je zatím vložen jen částečně,
bude doplněn v nejbližší době pracovnicí encyklopedie - viz
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti
<http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2804>
&load=2804
  

 

Publikační činnost členů svazu ve spolupráci s magazínem Dům a bydlení (deníku Právo)

V současné chvíli byla navázana spolupráce s firmami: Floraservis a Zahradnické centrum Chládek.

V přílohách si můžete prohlédnout konkrétní články.

Přílohy

Orchideje (1 MB)
Valentýn (1 MB)


PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY