SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

DĚČÍNSKÁ KOTVA 2010
39. ročník Mistrovství floristů ČR

Hlavním inspiračním zdrojem a jednotící myšlenkou pro témata letošního ročníku soutěže Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva je světová výstava EXPO 2010, která se koná od 1. května do 31. října 2010 v Šanghaji.
Soutěž probíhala v rámci Děčínských slavností a konala se pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové.

Soutěž se konala: 19. – 20. 5. 2010 výstava pro veřejnost : 21. – 23. 5. 2010
Navštívilo ji cca 9 500 lidí.
Místo konání: Děčínský zámek
Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc a Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda

39. ročník Mistrovství floristů České republiky - Děčínská kotva 2010 zahájil již tradičně ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse v Děčíně – Libverdě pan Ing. Libor Kunte a primátor statutárního města Děčín pan Ing. Vladislav Raška.
Letošního ročníku se zúčastnilo 29 floristů – 18 juniorů, studentů zahradnických škol; a 11 seniorů, profesionálních aranžérů květin. Hodnocení soutěže proběhlo dle 100 bodového systému organizace Florint, na které dohlížel komisař Ing. Jiří Martinek.
Členy hodnotících komisí byli přední floristé České republiky, Německa, Polska a Slovenské republiky.  Juniorští floristé tvořili své práce v prostorách zámeckých koníren a utkali se v následujících disciplínách: kytice pro ženu velvyslance, překvapení (přízdoba hrnkové rostliny), květinová dekorace do interiéru pavilonu České republiky na výstavě EXPO 2010 a květinový šperk na společenské šaty. Senioři změřili své síly v prostorách zámecké oranžérie ve třech soutěžních disciplínách: kytice k výročí dne nezávislosti Mexika, překvapení (přízdoba hrnkové rostliny) a květinová dekorace do interiéru pavilonu České republiky na výstavě EXPO 2010. Se čtvrtým soutěžním úkolem (květinový šperk na společenské šaty) se floristé přesunuli do prostor samotného zámku. Letošní Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva vyvrcholilo ve čtvrtek 20. května 2010 večer slavnostním předáváním cen vítězům na nádvoří DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU za účasti primátora statutárního města Děčína pana Ing. Vladislav Rašky a tajemníka velvyslance Spojených států mexických pana Rogelio Martinez Gayosso. Soutěž juniorů vyhrála Kateřina Holišová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a stala se tak ve své kategorii MISTREM ČR ve floristice. Vítězem seniorské kategorie a MISTREM ČR ve floristice  se stal Jaromír Kokeš ze Studia AMMI v Brně.
Letošní 39.mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva byla nominační soutěží pro 17.mistrovství Evropy profesionálních floristů EUROPA CUP 2011, který se uskuteční od 31.srpna do 5.září 2011 v Havířově. Nominaci k reprezentování ČR na této floristické olympiádě si odnesl Jaromír Kokeš. Soutěž se mohla uskutečnit díky finanční podpoře statutárního města Děčín, projektu Labe–Elbe a dalších sponzorů.Součástí slavnostního večera byla také přehlídka soutěžních květinových modelů „květinová přízdoba pánských obleků“. Zde zvítězili studenti Střední školy prof. Zdeňka Matějčka z Ostravy.  
Velké poděkování patří Ing. J.Martinkovi Ph.D a Bc. Janě Ischiové za zajištění soutěže z pozice SKF ČR. Poděkování patří také členům jury.
Již nyní se můžeme těšit na jubilejní 40. Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2011

Zpracoval: Svaz květinářů a floristů ČR

www.svazkvetinaruafloristu.cz

 

 Výsledky naleznete v přílohách.  

Informace pro soutěžící:
V příloze naleznete odpovědi na otázky soutěžících, které doplňují propozice. Dále informace a fotografie z pavilonu ČR na EXPO 2010.  

Informace k soutěži a propozice naleznete v příloze.

V příloze naleznete také informace k systému hodnocení soutěže (článek byl publikován v časopise Floristika).PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2019 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY