SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Hledaný text

Přihlášení

Aktuálně

16. srpna
FLORA Olomouc letní etapa. Vlasta Sekyrková předvedla na podiu svatební floristiku. Paní Sekyrková je Mistr ČR ve floristice 2018. Fotky budou umístněny na FB.

16. - 19. srpna
FLORA Olomouc letní etapa. Svatba v květech na této akci se podíleli i členové Svazu květinářů a floristů ČR. Studenti MENDELU, Zahradnické fakulty v Lednici vyzdobili pavilon E. Svoje soutěžní svatební práce předvedla Vlasta Sekyrková

16. - 19. srpna
FLORA Olomouc letní etapa. Hlavní pavilon byl navržen Ing. Jiřím Martinkem a realizovali jej studenti MENDELU, Zahradnické fakulty v Lednici

9. - 12. srpna
FLORIA Kroměříž - letní etapa. Paní Pejpalová vytvořila expozici v pavilonu A. Floristé vyzdobili i 3 kroměřížské kostely a Květnou zahradu.

17. července
Zasedání předsednictva SKF ČR.

12. - 15.července
Výstaviště Lysá nad Labem - Květy 2018

 

21. - 24. června
Výstaviště Lysá nad Labem - Růžová zahrada 

20. června
Vyhlášení výsledků České ručičky. Zahradníky zastupovala vítězka Kopidlenského kvítku Kateřina Janoušková ze zahradnické školy SOŠ  PRAHA -J AROV 

16. června
Havířov v květech. Členové SKF ČR vytvořili deset pohádkových soch. Fotky jsou na FB.

14. - 15. června
Havířov v květech. Členové SKF ČR zdobili kočáry, auta a další techniku.  Fotky jsou na FB.

14. června
Předseda SKF ČR jednal na Ministerstvu financí ohledně DPH u kapitoly 6 ROSTLINY. Členové SKF ČR obdrželi INFO e-mailem. 

7. června
Jednala Školská  komise AKČR.  

6. června
Na MZe jednal pracovní tým  RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí za účasti předsedy SKF ČR.

31. května
Se uskutečnila hodnotící schůzka k letošnímu ročníku soutěže:  
Děčínská kotva - Mistrovství floristů ČR.

25. - 26. května
V těchto dnech se konala na ČZA Mělník a dalších 5 firmách akce Zahradnické putování. Akce měla návštěvníkům ukázat zahradnický obor nejen ze školních lavic. Z tohoto důvodu byla možnost navštívit Školní staek Mělník, ARBOEKO Obříství, Jahodovou farmu ve Vraňanech, Zahradnické centrum v Líbeznicích a restauraci na Štěpáně. Ve firmách byl zajímavý doprovodný program.. Tisková zpráva a fotky z akce na FB SKF ČR 

16. - 20. května
Děčínská kotva - Mistrovství floristů ČR.  

16. - 17. května
Děčínská kotva - Mistrovství floristů ČR.  V těchto dnech se konal již 47. ročník této vysoce prestižní soutěže. Vítězi se stali Vlastimil Kucharovič v kategirii JUNIOR a Vlasta Sekyrková v kategorii SENIOR. Do Síně floristické slávy byla uvedena paní Jarmila Pejpalová.

5. - 8. května
Druhá část jarní etapy výstavy FLORIA Kroměříž. Jarmila a Petra Pejpalovy vytvořily zajímavé floristické obrazy našich slavných mužů historie a současnosti.  Přední čeští floristé a studenti zahradnických škol z Litomyšle a Ostravy vytvořili významné české vynálezy ve floristickém zpracování.

26. dubna - 1. května
První část jarní etapy výstavy FLORIA Kroměříž. Floristé tam předvedli svoje umění ve formě 6 soch znázorňujících šest významných českých žen. Klára Franc Vavříková spolu s kolektivem floristů a studentů vytvořila obří kytice pro tyto osoby i na počest výročí našeho státu.

26. -29. dubna
Jarní etapa FLORY Olomouc.

19. dubna
Zasedalo předsednictvo SKF ČR. Jednalo o přípravách nejbližších akcí, o návrhu DPH, o rostlinolékařském poradenství a přijalo nové členy.

18. dubna
Jednání na MZe s náměstkem panem Jílkem. 

18. dubna
Jednání valné hromady UZS.

12. dubna
Setkání se zastupkyněmi Litoměřic, jak města, tak také výstaviště

12. dubna
Jednání předsedy SKF ČR na Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny ohledně sazby DPH. Předložil jsem návrh na celou kapitolu 6 - Živé rostliny, aby byla ve snížené sazbě DPH.

11. dubna
Konal se kulatý stůl k poradenství v ochraně rostlin. Více dostanou INFO členové předsednictva a členové SKF ČR.

8. dubna
V Brně se konal XXVI. Sněm Agrární komory ČR za účasti předsedy SKF ČR a zástupce AZZS.

7. dubna
Jednalo představenstvo AK ČR a dozorčí rada AK ČR.

3. dubna
Školská komise AK ČR jednala v sídle AK ČR.

30. -31. března
V Sázavě na Huti František předváděli Klára Franc Vaříková a Tomáš Hakl.Fotky z akce jsou na FB.

21. března
V Lysé nad Labem se konal další ročník soutěže Polabský motýl. 

21. března
Konala se členská schůze Asociace zahradnických a zemědělských společenstev.

16. března
Zasedala vědecká rada MENDELU, Zahradnické fakulty v Lednici.

15. března
Zasedání předsednictva SKF ČR. 

14. března
Jednala skupina připravující Děčínskou kotvu. 

12. března
Školení hodnotitelů ve firmě FLORASIS. Vedl jej  Ing. Jiří Martinek. Zúčastnilo se ho 15 členů SKF ČR a další floristé. 

5. března
Přípravná schůzka k akci Havířov v květech. 

5. března
Jednání ohledně výstavy v Kroměříži při jarní etapě FLORIA. 

4. března
Předváděcí akce ve firmě Vonekl v Praze. 

2. - 25. března
Výstava orchidejí v Pražské botanické zahradě

1. března
Vernisáž výstavy orchidejí v Pražské botanické zahradě.

20. února
Jednání s premiérem A. Babišem, který přijme zástupce cechů. Schůzky se zúčastní i předseda SKF ČR. V 16 hodin by se měla uskutečnit tisková konference.

20. února
Uskuteční se porada ke Xylelle na ÚKZÚZu. Bude se projednávat pohotovostní plán.

19. února
Konala se přípravná schůzka k akci Zahradnické putování.

17. února
V rámci Květinářských a floristických dnů jsme navštívili zámecký skleník v Lednici. Velmi zasvěceně nás skleníkem provedl Ing. Ota Bernad.

16.  - 17. února
Ve Valtickém podzemí se konaly Květinářské a floristické dny 2018. Dopoledne v pátek byly dvě velmi zajímavé přednášky. Odpoledne jedenala členská schůze Svazu květinářů a floristů ČR.

15. února
Ve Valticích  zasedala revizní komise SKF ČR.

15. února
Ve Valticích jednalo předsednictvo SKF ČR. Projednalo hlavně přípravu Květinářských a floristických dnů, členské schůze svazu a dalších nejbližších akcí.

15. února
Předseda SKF ČR jednal na AMSP.

14. února
Setkání a jenání s předsedou ČZS.

9. února
Jednání cechů v rámci AMSP. 

6. února
Schůzka v Havířově. Připravovala se akce Havířov v květech. Za SKF ČR se schůzky zúčastnili místopředsedkyně Svazu Klára Franc Vavříková a tajemník Tomáš Svoboda.

2. února
Agrární ples na Žofíně. SKF ČR tam bude dělat výzdobu. Květiny zajišťuje firma AZALEA Chlumec a floristickou část výzdoby FLORASERVIS. Ples se velmi vydařil.

31. ledna
Jednání předsedy SKF ČR se zástupci MZe a ÚKZÚZ. 

30. ledna
Zasedala Rada AZZS. 

26. - 27. ledna
Zahradnictví Dvořák a syn v Teplicích pořádalo velmi úspěšnou výstavu řezaných růží. Fotky z akce jsou na svazovém FB.

19. - 20. ledna
Svatební veletrh v Hradci Králové. Zúčastní se ho i paní Vlasta Sekyrková - Květinový atelier V RÁJI z Lázní Bohdaneč. Pozvánka je na našem FB.

18. - 20. ledna
Výstava FOR DECOR v Praze - Letňanech. SKF ČR tam dodal prostřednictvím firmy AZALEA Chlumec květiny pod značkou ČESKÁ KVĚTINA do stánku nakladatelství PROFI PRESS.

18. ledna
Zasedalo předsednictvo SKF ČR. Jednalo hlavně o přípravě Květinářských a floristických dnů 2018 a dalších akcích. Zabývalo se také naší pozicí k situaci v AZZS.

13. ledna
Reprezentační květinový ples v Sázavě. Výzdobu vytvořila K.F.Vavříková s týmem.

12. - 13. ledna
Svatební veletrh v Praze. Účastní se ho i naše členka Eliška Klocová.

 

ROK 2018

 

18.prosince
V Olomouci se setkávají tajemníci profesních zahradnických svazů a unií. Schůzky se účastní i tajemník SKF ČR.

16.- 19.prosince
Vánoční výstava na Střední zahradnické a technické škole v Litomyšli.

15.- 17.prosince
Vánoční výstava na Rybničním zámečku. Floristické umění zde předvedli studenti ZF MENDELU.

14. - 15.prosince
Vánoční výstava ve Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice

15.prosince
Byly zveřejněny výsledky hodnocení projektů v rámci NNO. SKF ČR prošel k realizaci jeden floristický projekt.

14.prosince
Jednala školská komise AK ČR. Proběhla informace o zasedání představenstva a dozočí rady AK ČR, o projektech a dotacích. Komise se zabývala kalendářem akcí odborných škol na rok 2018.

13. - 17.prosince
V Rajhradě na  Střední zahradnické škole se koná vánoční výstava.

12.prosince
Dnes proběhlo jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR. Jednání se zúčastnil i nový ministr zemědělství. Jednalo se o SZP a národních dotacích. Prezident velmi ocenil návštěvu v Zahradnickém centru Chládek a naši aktivitu.

8.- 9.prosince
Vánoční výstava z prací soutěže FLORA PRAGENSIS na Střední odborné škole Jarov.

8.prosince
Dnes proběhne jednání poradního sboru ředitele rostlinných komodit MZe.

7.prosince
Proběhla soutěž FLORA PRAGENSIS. Letos již 6. ročník. Celkovým vítězem se stal Vlastimil Kucharovič z děčínské zahradnické školy.

6.prosince
Zasedání prezidia UZS. Jednání se zúčastnil i předseda SKF ČR.

1.- 3.prosince
Vánoční výstava FLORIA Kroměříž. Hlavní expozici aranžovala Ing. Marie Bittnerová. Použity byly i květiny z FLORCENTRa Olomouc a to bramboříky a hlavně vánoční hvězdy pod označením - ČESKÁ KVĚTINA.

1.- 2.prosince
Vánoční výstava a DOD na ČZA Mělník.

1.prosince
Zasedání vědecké rady ZF v Lednici.

29.listopadu
Vydány propozice a program na příští ročník Děčínské kotvy.

25. - 29.listopadu
Dolaďují se propozice a program na příští ročník Děčínské kotvy.

25.listopadu - 24.prosince
V Zahradnictví Petr Mikan v Chrudimi začala výstava na téma Pohádkové vánoce.

25.listopadu
Tvořivé adventní trhy na Kolonádě v Jánských Lázních. Zde svoje umění předváděla floristka Vlasta Sekyrková z květinového ateliéru – Květinový ráj z Lázní Bohdaneč.

25.listopadu
Na zámku ve Stránově se konala již poněkolik&aacutPARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY